Shop Forum More Submit  Join Login
//170613// SHARE PSDs - 4 YEARS WITH BANGTAN by Fleurouges //170613// SHARE PSDs - 4 YEARS WITH BANGTAN by Fleurouges


#HappyBTS4thAnniversary
#4yearswithBTS
Ayooo
BTS Emoticons#8 
lúc đầu tớ định viết vài dòng deep xíu cơ nhưng khổ nỗi bữa nay thiếu mứt quá nên không viết được gì :< 
đáng lẽ, pack này tớ không share psd đâu, chỉ định làm để tặng mấy bạn Ami đem về làm cover hay để ngắm thôi nhưng mà hồi nãy tớ kiểm tra thì số lượng người theo dõi của tớ đã vượt qua con số 1500 nên tớ quyết định share luôn.
mong các cậu thích nó

link HQ cho bạn nào cần nhé (thứ tự như hình) 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

<< WATCH + FAVOURITE + COMMENT = DOWNLOAD >>

link psd:
mix texture
quotes

<<NOTES>>

►Credit :iconfleurouges: khi cậu sử dụng
►Không chỉnh sửa và nhận là của cậu
_______

►Credit :iconfleurouges: if you use
►Don't edit and claim as yours

Credit: :iconsmallelnis: :iconyangyanggg: :iconysanova: , bighit, pexels, freepik, tumblr, PJMerlion...
Add a Comment:
 
:iconneymra:
Neymra Featured By Owner 2 days ago
WATCH + FAVOURITE + COMMENT = DOWNLOAD
Reply
:iconblowmecastiel:
blowmecastiel Featured By Owner Apr 12, 2018  Hobbyist General Artist
done
Reply
:iconuynmark:
UynMark Featured By Owner Apr 7, 2018
thanks
Reply
:iconmiihkpoper:
Miihkpoper Featured By Owner Mar 24, 2018
Thanks 
Reply
:iconduongdii:
DuongDii Featured By Owner Feb 27, 2018  Hobbyist Interface Designer
 thanks <3
Reply
:iconlingg1120:
lingg1120 Featured By Owner Feb 5, 2018
đẹp quá <3 cảm ơn c nhiều nha 
Reply
:icontb0105:
TB0105 Featured By Owner Feb 5, 2018  Professional Interface Designer
tkd
Reply
:iconjhukay:
Jhukay Featured By Owner Jan 24, 2018
obrigadoo!!
Reply
:iconginq-qq:
Ginq-qq Featured By Owner Jan 23, 2018  Student Interface Designer
. thanks
Reply
:icontb0105:
TB0105 Featured By Owner Jan 14, 2018  Professional Interface Designer
tks
Reply
:iconmonbebe2075:
monbebe2075 Featured By Owner Jan 12, 2018
done
Reply
:iconfeeling--good:
feeling--good Featured By Owner Dec 30, 2017
done
Reply
:iconiamqee:
iamqee Featured By Owner Dec 29, 2017
- Done.
Reply
:iconzeni2200:
zeni2200 Featured By Owner Dec 28, 2017
done 
Reply
:iconallwallpaper:
allwallpaper Featured By Owner Dec 25, 2017  Student Interface Designer
Done, thanks ♥
Reply
:iconspringpeach1993:
springpeach1993 Featured By Owner Dec 24, 2017
done
Reply
:iconlysmin:
Lysmin Featured By Owner Dec 14, 2017
done
Reply
:iconmaitrang59:
MaiTrang59 Featured By Owner Nov 11, 2017  Student Traditional Artist
done
Reply
:iconsnowy-mochi:
Snowy-mochi Featured By Owner Nov 6, 2017  Student Interface Designer
Done!
Reply
:iconbeonyoon:
BeonYoon Featured By Owner Nov 3, 2017
thanks
Reply
:iconjxbbsol:
jxbbsol Featured By Owner Oct 31, 2017
Thanks
Reply
:iconminecucheo:
Minecucheo Featured By Owner Oct 24, 2017
Done
Reply
:iconpatdxmcr:
patdxmcr Featured By Owner Oct 21, 2017
your work is just amazing, and I love your style, it's beautiful Heart Heart Heart 
could you give me the link please? thanks
Reply
:iconfleurouges:
Fleurouges Featured By Owner Oct 24, 2017  Student Interface Designer
tks a lot babe <33
Reply
:iconjinydungchucheo:
jinydungchucheo Featured By Owner Oct 17, 2017
Xinnnnnn ạ ><
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Oct 16, 2017  Student
DOne
Reply
:iconnhatphuongnguyentran:
tks 
Reply
:iconaugt30:
AugT30 Featured By Owner Oct 7, 2017  Student Interface Designer
Thanks <3
Reply
:iconchanhchanh07062000:
chanhchanh07062000 Featured By Owner Oct 5, 2017
done
Reply
:icon210817:
210817 Featured By Owner Oct 2, 2017
Done 
Reply
:iconkangyuka1411:
kangyuka1411 Featured By Owner Sep 29, 2017
Done 
Reply
:iconyuinalla:
YuiNalla Featured By Owner Sep 17, 2017
Done <3
Reply
:iconngodieptu:
NgoDiepTu Featured By Owner Sep 9, 2017
xin
Reply
:iconuyenvu19:
Uyenvu19 Featured By Owner Sep 4, 2017
xin
Reply
:iconyuuchan137:
yuuchan137 Featured By Owner Sep 3, 2017  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconsirenafan:
SirenaFan Featured By Owner Aug 28, 2017
Done
Reply
:iconallionora:
Allionora Featured By Owner Aug 28, 2017
done
Reply
:iconsatoybabyb:
satoybabyb Featured By Owner Aug 24, 2017
done
Reply
:iconaveiii:
AVeiii Featured By Owner Aug 19, 2017  Student Artist
Ths
Reply
:iconnozomi139:
Nozomi139 Featured By Owner Aug 18, 2017  Student
. Done
Reply
:iconxichan0794:
xichan0794 Featured By Owner Aug 18, 2017
doneHeart 
Reply
:iconyeljel:
Yeljel Featured By Owner Aug 17, 2017
done
Reply
:iconhyominnparkk:
HyominnParkk Featured By Owner Aug 14, 2017
Done~
Reply
:iconuncnditional:
uncnditional Featured By Owner Aug 12, 2017
Done!
Reply
:icontomsophie:
tomsophie Featured By Owner Aug 11, 2017  Student Interface Designer
thanks ^^
Reply
:iconallionora:
Allionora Featured By Owner Aug 7, 2017
done)))
Reply
:iconjeune-ex:
Jeune-Ex Featured By Owner Aug 7, 2017  Student
DONE <3
Reply
:iconbwigauchii95:
BwiGauchii95 Featured By Owner Aug 3, 2017  Student Traditional Artist
Tks
Reply
:icondogfromhelll:
dogfromhelll Featured By Owner Aug 2, 2017
thanks <3
Reply
:iconrinyhent:
RinYHEnt Featured By Owner Aug 1, 2017  Student Interface Designer
thanks <333
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 13, 2017
Image Size
1.3 MB
Resolution
1000×800
Link
Thumb

Stats

Views
2,045 (4 today)
Favourites
252 (who?)
Comments
168
×